Opća pravila

Prvi kontakt i izrada idejnog projekta

Izrada idejnog projekta je besplatna i ne obvezuje kupovinu kuhinje! Projektant namještaja, vođen sugestijama kupca, a na temelju kupčevih mjera prostora izrađuje idejni projekt. Do trenutka naplate prve akontacije idejni projekt služi isključivo kao prezentacijski materija, stoga projektant zadržava svu dokumentaciju idejnog projekta. Ako kupac ne želi kupiti kuhinju nego samo uzeti idejni projekt, projektant ustupanje projektne dokumentacije kupcu naplaćuje 3000 kn (2400 + PDV). Dokumentacija idejnog projekta ustupa se mail-om u digitalnom obliku, a sastoji se od tlocrta, nacrta svih zidova, te maksimalno 5 renderiranih detalja projekta.

Izrada kalkulacije i informativna cijena

Cijene kuhinja određene su cjenikom proizvođača. Kupac u studiju uz pomoć projektanta odabire model, kuhinjske elemente i boju fronte, a projektant izrađuje idejni projekt, te na temelju cjenika radi kalkulaciju cijene kuhinje. Informativna cijene je cijene dobivena na temelju idejnog projekta i mjera koje je kupac ustupio projektantu. Nakon kalkulacije informativne cijene projektant izrađuje ponudu temeljem koje kupac vrši uplatu prve akontacije.

Ponuda za kuhinju i uplate prve akonatcije

Projektant izrađuje ponudu na temelju informativne cijene i idejnog projekta! Kupac uplatom Prve akontacije potvrđuje da mu odgovara okvirno utvrđena cijena, te da želi, da mu projektant izmjeri prostor i ustupi projektnu dokumentaciju. Postoji mogućnost da će se iznos na ponudi naknadno promijeniti. Ponuda je formirana na temelju informativne cijene, formalnu cijenu projektant utvrđuje nakon izmjere prostora i izrade izvedbenog projekta. Razlika između informativne i formalne cijene ovisi o točnosti mjera koje je kupac ustupio prilikom izrade informativnog projekta, ili točnije o razlici između mjera ustupljenih od kupca i mjera koje naknadno utvrdimo izmjerom. Ako kupac nakon mjerenja odustane od kupovine zadržavamo pravo naplatiti uslugu izrade i ustupanja projektne dokumentacije.

Izmjera kuhinjskog prostora

Izmjeru kuhinje obavlja projektant ili osoba koju je projektant ovlastio. Zbog točnosti projekta, uredne narudžbe i kvalitetne pripreme za montažu, Projektant kuhinje je dužan izmjeriti svaki prostor u kojem će se naručeni namještaj montirati. Mjerenje se vrši samo i isključivo u prostorima koji su spremni za montažu namještaja. Za greške nastale uslijed izmjere prostora u kojima je stari namještaj ili prostora koji nisu dovršeni (npr. ne ožbukani prostori, ne postavljeni podovi, ne postavljena keramika, ne postavljena stolarija …) projektant ne preuzima odgovornost za potencijalne probleme utvrđene montažom. Projektant ne odgovara i nije dužna raditi nikakve naknadne prilagodbe u realizacijskom dijelu projekta. Za sve radove (ako su mogući) na sanaciji novonastale situacije naknadno će biti ugovoren rok i cijena. Ako se prostor koji je projektant izmjerio naknadnim radovima izmijeni kupac je dužan izvijestiti projektanta. Projektant naknadno izlazi na izmjeru koja se naplaćuje 250 kn (200 kn + PDV) plus niže navedeni troškovi. Nakon nove izmjere projektant priprema novu dokumentaciju narudžbe i poziva kupac na potvrdu. Naknadnom izmjerom prostora postoji mogućnost odgode isporuke naručenog namještaja i promjena cijene. Termin izmjere ugovara se na dan plaćanja 1. akontacije.Mjerenje prostora na području grada Zagreba i zagrebačke okolice je besplatno (max do 40 km udaljenosti). Mjerenje prostora na udaljenim lokacijama naplaćuje se 2,50 kn po kilometru (2 kn/km + PDV)

Kuhinjski aparati

Sastavni dio svake kuhinje su kuhinjski aparati. Kako bi narudžba kuhinje bila kompletna kupac prije formalne potvrde izvedbenog projekta nužno mora ustupiti popis aparata koji će biti ugrađeni u kuhinju ili će se nalaziti u prostoriji u kojoj se kuhinja ugrađuje. Kako uz kuhinju prodajemo i kuhinjske aparata kupac kupovinu aparata može ostvariti u našoj poslovnici u suprotnom mora dostaviti popis aparat koje kupuje kod drugog trgovca ili već ima u posjedu. Nakon potvrde izvedbenog projekta i narudžbe kuhinje izmjena modela aparat nije moguća. Ako kupac izmijeni model aparat postoji mogućnost da se isti zbog razlike u dimenziji neće moći ugraditi u kuhinju. U tom slučaju kupac preuzima svu odgovornost, te snosi troškove sanacije ako je moguća. Sanacija će se izvršiti naknadno a termin će se dogovoriti sa projektantom u studiju.

Izvedbeni projekt

Izvedbeni projekt sadržava sve detalje projekta kuhinje koji će se izvoditi isključivo u izmjerenom prostoru kupca. Izvedbeni projekt sadržava i popis aparata koji je kupac prethodno dostavio projektantu.
DUŽNOST SVAKOG KUPCA JE DA SE UPOZNA SA SVIM DETALJIMA IZVEDBENIOG PROJEKTA !!!

Potvrda narudžbe i druga akontacija

Prije naplate Druge akontacije, onsono prije kupcu se prezentira svaki detalj projekta, te se izričito inzistira na potvrdi svih detalja. Nakon potvrde izvedbenog projekta nije moguće da kupac ne razumije dijelove projekta obzirom da pisanom potvrdom izjavljuje da je shvatio sve detalje i da želi da se projekt izvede kako je planirano. Prije potvrde projekta, projektant u potpunosti stoji na raspolaganju kupcu, ili točnije projektant je kupcu dužan odgovoriti na svako postavljeno pitanje. U slučaju nesporazuma obje strane imaju pravo odustati i povući se iz projekta, pri čemu projektant zadržava Prvu akontaciju kupca, te izdati račun za trošak ustupanja projektne dokumentacije i izmjere prostora. Druga akontacija iznosi minimalno 40% ukupne vrijednosti naručenog drvenog namještaja ukoliko nije ugovoren drugačije. Uplatom druge akontacija kupac potvrđuje narudžbu i prihvaća sve detalje izvedbenog projekta s kojima je prethodno upoznat.

Rok isporuke

Rok isporuke kuhinje na Hrvatsko skladište je 2 mjeseca od uplate druge akontacije, odnosno 2 mjeseca od formalne potvrde izvedbenog projekta. Dostava i montaža će uslijediti maksimalno unutar 15 radnih dana od primitkom kuhinje na Hrvatsko skladište, odnosno 15 dana od uplate Treće (zadnje) akontacije.

Treči avans i račun za kuhinju

Nakon primitka kuhinje na Hrvatsko skladište projektant obračunom poziva kupca na uplatu preostalog duga. Primitkom uplate kupca sastavlja se račun za plaćeno, te se monteru izdaje nalog za dostavu i montažu. Primitkom naloga za montažu monter kontaktira kupca, te ugovara točan termin dostave i montaže.

Dostava

Dostava na području grada Zagreba i zagrebačke okolice je besplatna (max do 40 km udaljenosti). Usluga unošenja naplaćuje se 125 kn (100 kn/kat + PDV) po katu BEZ LIFTA. Ako neki od dijelova ne stanu u lift unos istih naplaćuje se 75 kn (60kn/kat + PDV) po katu. Ako unos kupljenog namještaja nije moguće izvršiti stubištem kupac namještaja i/ili aparata snosi troškove unosa namještaja nekim drugim rješenjem (npr. Kran ili dizalica). Ukoliko se uz namještaj dostavljaju kućanski aparata, dostava aparata je besplatna. Pojedinačna dostava aparata se naplaćuje, cijena dostave biti će naknadno ugovorena. STRANKA JE DUŽNA DOSTAVLJAČIMA OSIGURATI ČVRST, SIGURAN I PROHODAN PROLAZ DO ODREDIŠTA DOSTAVE!!! Ako dostavaljači procjene da postoji rizik oštećenja proizvoda pri istovaru ovlašteni su odbiti istovar. Troškove odbijenog istovara snosi stranka ili kupac naručenog namještaja!!! Dostavu na udaljene lokacije za namještaj bez aparata naplaćuje se 6,25 kn po kilometru udaljenosti (5 kn/km + PDV).

Montaža i ugradnja aparata

Montaža kuhinje je besplatna ako je kuhinja plaćena u ugovorenom roku. U protivnom cijena montaže je 10% od ukupne vrijednosti istaknute na izdanom računu za kuhinju, ako drugačije nije ugovoreno. Montaža kuhinje najčešće traje jedan dan. MONTAŽA SE OBAVLJA U PRAZNOM, ČISTOM I ZAGRIJANOM PROSTORU U KOJEM IMA STRUJE I DOVOLJNO SVIJETLA!!! Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni monter ima pravo odbiti izvršenje usluge montaže. Naknadni izlazak na montažu naplaćuje se 1000 kn (800 + PDV). Nakon završetka montaže monter je s kupcem dužan pregledati isporučeni montirani namještaj i uručiti mu kopiju naloga za montažu, primitkom naloga kupac potvrđuje ispravnost isporučenog i montiranog namještaja. Ako se utvrde odstupanja ili greške na isporučenom i montiranom namještaju kupac je dužan popuniti reklamacijski zapisnik. Projektant na temelju popunjenog i potpisom montera i kupca potvrđenog reklamacijskog zapisnika priznaje reklamaciju i započinje proces zamjene i narudžbe zamjenskih dijelova. Kupac nije dužan potpisati nalog za montažu da bi se montaža smatrala ispravnom. Ako je kupac po završetku montaže odsutan i ne pregleda isporučeno, monter ima pravo ostaviti nalog za montažu u prostorima gdje je namještaj montiran i slobodno napustiti prostor. Ako se naknadno utvrde nedostaci na montiranom namještaju, nitko od uključenih u planiranje i izvoženje projekta ne preuzima odgovornost.

Reklamacije

Dan Kuchen tvornica osigurava 30 dana prava na zamjenu krivo isporučenih ili oštećenih dijelova proizvoda! Osnovni uvjet za zamjenu krivo isporučenih ili oštećenih dijelova kuhinje je da kuhinja bude montirana unutar 30 dana od dana primitka na Hrvatsko skladište. Nakon isteka spomenutih 30 dana kupac gubi pravo na besplatnu zamijenu oštećenih dijelova. Ako kupac pregedom nakon montaže uoči grešku ili oštećenje na isporučenoj kuhinji, dužan je sa monterom popuniti zapisnik o reklamaciji. Projektant primitkom zapisnika o reklamaciji šalje narudžbu i započinje proces nabave i zamjene spornog dijela. Sve reklamacije će biti obavljene u najkraćem mogućem roku.